8 stycznia 2024

Informacja o obowiązku wprowadzenia standardów ochrony małoletnich w szkołach i placówkach

Z dniem 15 lutego 2024 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1606) zmieniające dotychczasową ustawę z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, której tytuł otrzymuje brzmienie […]

14 grudnia 2023

Profilaktyka przez sztukę – Wyniki XV edycji Wojewódzkiego Konkursu na Małą Formę Teatralną o charakterze profilaktycznym „PROFORMA” w roku szkolnym 2023/2024

XV edycja Wojewódzkiego Konkursu na Małą Formę Teatralną o charakterze profilaktycznym „PROFORMA” odbyła się 4 i 5 grudnia 2023 r. na scenie Teatru Pałacu Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego w Katowicach.

11 grudnia 2023

XIV edycja Konkursu Edukacja regionalna w szkole – Proszę Was, pozostańcie wierni temu dziedzictwu…Święty Jan Paweł II.

Rusza XIV edycja Konkursu – Edukacja regionalna w szkole – Proszę Was, pozostańcie wierni temu dziedzictwu… ( Święty Jan Paweł II). Zgłoszenia do konkursu można dokonać, wypełniając ankietę zamieszczoną na platformie SOK do 22 stycznia 2024 r. Lista zakwalifikowanych szkół i przedszkoli zostanie opublikowana na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach do 24 stycznia 2024 […]

7 grudnia 2023

By nie deptać przeszłości ołtarzy – Szkoła/Przedszkole Patriotów.

Uroczyste podsumowanie Wojewódzkiego Projektu „Szkoła/Przedszkole Patriotów” połączone z wręczeniem certyfikatów, bandolierów i Ziaren Niepodległości odbyło się 27 listopada 2023 r. w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Katowicach. To projekt edukacyjny, którego celem jest przywracanie i podtrzymywanie pamięci o ważnych dla historii naszej Ojczyzny i regionu, bohaterach i wydarzeniach oraz upowszechnianie wiedzy na temat miejsc związanych z walką o […]

16 października 2023

III Ogólnopolski Konkurs Retoryczny dla uczniów klas IV- VIII szkół podstawowych w roku szkolnym 2023/2024

Zapraszamy do udziału w  III Ogólnopolskim Konkursie Retorycznym. Organizatorem konkursu jest Lubelski Kurator Oświaty we współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie, Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Centrum Jana Pawła II w Lublinie oraz w porozumieniu ze Śląskim Kuratorem Oświaty. Konkurs skierowany jest dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych.

15 września 2023

Ruszają zapisy do trzeciej edycji Szkolnej inicjatywy profilaktycznej Nawigacja w każdą pogodę Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej

Misją Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej (IPZIN) jest wspieranie rozwoju i zapobieganie problemom dzieci i młodzieży w duchu zintegrowanego podejścia do profilaktyki problemowej oraz współpraca z rodzinami, szkołami, samorządami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami na rzecz wychowania, promocji zdrowia i profilaktyki.