Kategoria: Ważne

7 lutego 2024

Szkolenie dla nauczycieli „Przed nami debatowali tutaj Wojciech Korfanty, Konstanty Wolny, Bronisław Geremek… Debata jako forma pracy z uczniami”

6 lutego 2024 r. w historycznej Sali Sejmu Śląskiego odbyło się szkolenie dla nauczycieli: „Przed nami debatowali tutaj Wojciech Korfanty, Konstanty Wolny, Bronisław Geremek… Debata jako forma pracy z uczniami”, zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „Metis” w Katowicach. Szkolenie  otworzyła p.o. Śląskiego Kuratora Oświaty – Pani Aleksandra Dyla. Obecni na spotkaniu nauczyciele mogli się przekonać, […]

5 lutego 2024

Spotkanie p.o. Śląskiej Kurator Oświaty z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego.

Z inicjatywy p.o. Śląskiej Kurator Oświaty Aleksandry Dyli 1 lutego 2024 r. w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim odbyły się spotkania z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego województwa śląskiego. Uczestniczył w nich Wojewoda Śląski Marek Wójcik.

31 stycznia 2024

Wyniki konkursu „Sprawiedliwi z Markowej” – poziom ogólnopolski

Kapituła Konkursu „Sprawiedliwi z Markowej” ogłosiła wyniki konkursu ogólnopolskiego dla nauczycieli organizowanego przez Ministra Edukacji i Nauki oraz Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Obradująca na posiedzeniu w dniu 29 stycznia 2024 r. Kapituła Konkursu „Sprawiedliwi z Markowej”, na podstawie regulaminu konkursu dla nauczycieli (§ 5), organizowanego przez Ministra Edukacji i […]

29 stycznia 2024

Spotkanie p.o. Śląskiego Kuratora Oświaty z dyrektorami: METiS, RODN „WOM” i OKE.

P.o. Śląska Kurator Oświaty Aleksandra Dyla spotkała się z dyrektor Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego „Metis” w Katowicach Bożeną Bucką, dyrektorem Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach dr Jerzym Gradem oraz dyrektorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie Robertem Wanicem. Spotkania z dyrektorem METiS i WOM dotyczyły współdziałania Kuratorium Oświaty w Katowicach z placówkami doskonalenia nauczycieli w realizacji zadań związanych z potrzebami szkoleniowymi dyrektorów szkół […]

26 stycznia 2024

Nabór na stanowisko nauczyciela-doradcy metodycznego

Szanowni Państwo Nauczyciele, zachęcamy Państwa do składania wniosków o powierzenie zadań doradcy metodycznego dla nauczycieli. Szczegółowe informacje, wzór wniosku i wymagania znajdują się w karcie informacyjnej nr 17 dostępnej na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach w zakładce załatwianie spraw / karty informacyjne (link: karta informacyjna nr 17). Na stronie urzędu zamieszczony jest również wykaz publicznych placówek doskonalenia […]

18 stycznia 2024

Minister Edukacji Barbara Nowacka powołała Aleksandrę Dylę do pełnienia obowiązków Śląskiego Kuratora Oświaty

Minister Edukacji Barbara Nowacka powołała Aleksandrę Dylę do pełnienia obowiązków Śląskiego Kuratora Oświaty. Akt powołania wręczył Wojewoda Śląski Marek Wójcik. Aleksandra Dyla została powołana na stanowisko p.o. Śląskiego Kuratora Oświaty 16 stycznia 2024 roku.

8 stycznia 2024

Informacja o obowiązku wprowadzenia standardów ochrony małoletnich w szkołach i placówkach

Z dniem 15 lutego 2024 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1606) zmieniające dotychczasową ustawę z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, której tytuł otrzymuje brzmienie […]

19 grudnia 2023

List
Śląskiej Kurator Oświaty

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie, zbliża się czas podsumowania mojej 8. letniej pracy  na stanowisku Śląskiego Kuratora Oświaty. Serdecznie dziękuję wszystkim za współpracę w realizacji zadań kuratora, za niezliczone spotkania, rozmowy, pomysły, za zaproszenia na organizowane w przedszkolach, szkołach i placówkach uroczystości, za liczny udział Nauczycieli, Uczniów w konkursach i innych przedsięwzięciach inicjowanych i organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Katowicach […]