15 listopada 2022

Konferencja „Kryzys a budowanie kompetencji u dzieci i młodzieży w radzeniu sobie z nim” z udziałem Śląskiej Kurator Oświaty

Śląska Kurator Oświaty, Urszula Bauer wzięła udział w konferencji pt.: „Kryzys a budowanie kompetencji u dzieci i młodzieży w radzeniu sobie z nim” zorganizowanej przez Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjnego „Metis” w Katowicach, która odbyła się 14 listopada 2022 r. w Sali Sejmu Śląskiego. W pierwszej części uczestnicy wysłuchali wykładu specjalisty psychiatry, Katarzyny Girczys-Połedniok na temat poglądu […]

15 listopada 2022

Obchody Narodowego Święta Niepodległości z udziałem Śląskiej Kurator Oświaty

W tym roku obchodom Narodowego Święta Niepodległości towarzyszyły liczne wydarzenia, in. akcja „Niepodległa do hymnu!”, „Szkoła Do hymnu!, gry terenowe, koncerty, spotkania z artystami i autorami książek, filmy dokumentalne i reportaże, akcje w mediach społecznościowych. Śląska Kurator Oświaty Urszula Bauer uczestniczyła w uroczystościach zorganizowanych z okazji 104. rocznicy odzyskania Niepodległości w Szkole Podstawowej nr 37 […]

10 listopada 2022

Życzenia Śląskiej Kurator Oświaty z okazji Święta Niepodległości 11 listopada

„Wiadomo, że naród polski przeszedł ciężką próbę utraty niepodległości, która trwała z górą sto lat, a mimo to pośród tej próby pozostał sobą. Pozostał duchowo niepodległy, ponieważ miał swoją kulturę.” Święty Jan Paweł II Z okazji 104 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, narodowego Święta wszystkich Polaków, pragnę złożyć Państwu życzenia. Niech dla każdego z nas […]

10 listopada 2022

10. Zaduszki Katyńskie z udziałem Śląskiej Kurator Oświaty

Śląska Kurator Oświaty, Urszula Bauer wzięła udział w 10. Jubileuszowych Zaduszkach Katyńskich, które odbyły się w poniedziałek, 7 listopada 2022 r.  o godz. 10.00 w Kaplicy Golgoty Wschodu w Bastionie św. Barbary na Jasnej Górze. Uroczyste obchody upamiętniające 82. rocznicę zbrodni katyńskiej zostały połączone z promocją książki zawierającej nagrodzone prace uczestników XIII edycji wojewódzkiego konkursu […]

7 listopada 2022

Zmiana terminów organizacji II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Retorycznego dla uczniów klas IV- VIII szkół podstawowych w roku szkolnym 2022/2023

W związku z Zarządzeniem Lubelskiego Kuratora Oświaty dotyczącym organizacji II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Retorycznego dla uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych w roku szkolnym 2022/2023 informujemy, że uległy zmianie terminy: BYŁO JEST zgłoszenia do konkursu 7.11.2022 r. 23.11.2022 r. organizacji I etapu konkursu 9.12.2022 r. 16.12.2022 r.   Szczegółowe informacje, a także formularz zgłoszenia dostępne są […]

28 października 2022

Prowadzenie kursów na kierownika lub wychowawcę wypoczynku z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Kuratorium Oświaty w Katowicach informuje i przypomina podmiotom prowadzącym kursy na kierownika/wychowawcę wypoczynku, że w przepisach prawa oświatowego nie ma wskazanych możliwości organizacji tych kursów w formule on-line ze względu na wagę problematyki kursów, która jest bezpośrednio związana z zapewnieniem bezpieczeństwa uczestnikom wypoczynku. Realizowany program kursu na kierownika wypoczynku oraz na wychowawcę wypoczynku powinien spełniać […]

21 września 2022

XIV edycja Wojewódzkiego Konkursu na Małą Formę Teatralną o charakterze profilaktycznym „PROFORMA” w roku szkolnym 2022/2023

Szanowni Państwo dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie   Kuratorium Oświaty w Katowicach ogłasza konkurs dla uczniów szkół podstawowych województwa śląskiego na realizację indywidualnej lub zespołowej prezentacji małej formy teatralnej o charakterze profilaktycznym.

20 października 2022

„Transformacja cyfrowa szkoły z Google” w II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach

12 października 2022 r. Wicekurator Oświaty Jacek Szczotka wziął udział w uroczystości związanej z udziałem II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach w pilotażowym projekcie „Transformacja cyfrowa szkoły z Google” (w pilotaż zaangażowane są firmy Google, Lenovo, Intel oraz CCT Poland). Spotkanie połączone z warsztatami odbyło się w salach szkolnych.

20 października 2022

Zaproszenie do udziału w programie edukacyjnym „Problemy Prawa? Prosta sprawa!”- edycja 2022/2023

Ministerstwo Sprawiedliwości zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w programie edukacyjnym „Problemy Prawa? Prosta sprawa” Celem programu jest promocja edukacji prawnej poprzez zapoznanie uczniów szkół ponadpodstawowych z pojęciami prawa cywilnego lub karnego w kontekście sporu sądowego oraz techniką redakcji podstawowych pism procesowych, inicjujących proces cywilny lub karny, a także zachęcenie uczniów do samodzielnego ustalenia rezultatów […]