26 września 2023

Inauguracja projektu „Polakom ratującym Żydów w czasie II wojny światowej”

21 września 2023 r. w Sali Sejmu Śląskiego podczas konferencji naukowej Śląska Kurator Oświaty zainaugurowała realizację projektu „Polakom ratującym Żydów w czasie II wojny światowej”. Powyższy projekt powstał w związku z obchodami towarzyszącymi uroczystości Beatyfikacji Rodziny Ulmów – Polacy ratujący Żydów w czasie II wojny światowej. Celem projektu jest rozpowszechnienie wiedzy na temat heroizmu Polaków, którzy […]

15 września 2023

Ruszają zapisy do trzeciej edycji Szkolnej inicjatywy profilaktycznej Nawigacja w każdą pogodę Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej

Misją Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej (IPZIN) jest wspieranie rozwoju i zapobieganie problemom dzieci i młodzieży w duchu zintegrowanego podejścia do profilaktyki problemowej oraz współpraca z rodzinami, szkołami, samorządami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami na rzecz wychowania, promocji zdrowia i profilaktyki.

1 września 2023

„Pamięci Polaków ratujących Żydów”

Niezwykły dar z Markowej  Uroczyste przekazanie niezwykłego daru – cegły z domu rodzinnego Józefa Ulmy – ojca błogosławionej Rodziny, która niosła pomoc Żydom i została zamordowana przez Niemców, odbyło się w Markowej na terenie Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów. Specjalny dar trafi na Jasną Górę, gdzie pod „Dębem Pamięci” […]

28 sierpnia 2023

Spotkanie informacyjne online III nabór w konkursie na utworzenie Branżowych Centrów Umiejętności

Spotkanie informacyjne online III nabór w konkursie na utworzenie Branżowych Centrów Umiejętności Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza na spotkanie online 31 sierpnia 2023 r. dotyczące III naboru (uzupełniającego) w ramach konkursu pn. „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)”. Spotkanie będzie dotyczyć kwestii formalnych i praktycznych przy planowaniu […]

16 czerwca 2023

Nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków

7 czerwca 2023 r. Minister Edukacji i Nauki podpisał nowe  rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów i innych druków.  Rozporządzenie zostanie opublikowane w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 czerwca 2023 r. i wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.