20 października 2022

„Transformacja cyfrowa szkoły z Google” w II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach

12 października 2022 r. Wicekurator Oświaty Jacek Szczotka wziął udział w uroczystości związanej z udziałem II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach w pilotażowym projekcie „Transformacja cyfrowa szkoły z Google” (w pilotaż zaangażowane są firmy Google, Lenovo, Intel oraz CCT Poland). Spotkanie połączone z warsztatami odbyło się w salach szkolnych.

20 października 2022

Zaproszenie do udziału w programie edukacyjnym „Problemy Prawa? Prosta sprawa!”- edycja 2022/2023

Ministerstwo Sprawiedliwości zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w programie edukacyjnym „Problemy Prawa? Prosta sprawa” Celem programu jest promocja edukacji prawnej poprzez zapoznanie uczniów szkół ponadpodstawowych z pojęciami prawa cywilnego lub karnego w kontekście sporu sądowego oraz techniką redakcji podstawowych pism procesowych, inicjujących proces cywilny lub karny, a także zachęcenie uczniów do samodzielnego ustalenia rezultatów […]

17 października 2022

Realizowanie przez różne podmioty kursów, w nazwie których organizator wykorzystuje słowo „kwalifikacyjny” – informacja dla nauczycieli

Szanowni Państwo, w związku z wciąż docierającymi do Kuratorium Oświaty w Katowicach informacjami w sprawie organizowania przez różne podmioty kursów, w nazwie których organizator wykorzystuje słowo „kwalifikacyjny”, nawiązując do komunikatu opublikowanego na stronie Kuratorium 21 marca 2022 r., przypominam, że:

12 października 2022

II Ogólnopolski Konkurs Retoryczny dla uczniów klas IV- VIII szkół podstawowych w roku szkolnym 2022/2023

Zapraszamy do udziału w  II Ogólnopolskim Konkursie Retorycznym.  Organizatorem konkursu jest Lubelski Kurator Oświaty we współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie, Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Centrum Jana Pawła II w Lublinie oraz w porozumieniu ze Śląskim Kuratorem Oświaty.

11 października 2022

Pismo Ministerstwa Edukacji i Nauki w sprawie realizacji zapisów art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. z 2020 r. poz.152 ze zm.)

Szanowni Państwo, w załączeniu przekazuję do wiadomości i wykorzystania pismo Ministerstwa Edukacji i Nauki nr DWEW-WWPB.4017.174.2022.KJ z 7 października 2022 r. w sprawie realizacji zapisów ustawy z dnia 13 maja 2016 r. . o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. z 2020 r. poz.152 ze zm.)  

5 października 2022

Wyjaśnienia Ministerstwa Edukacji i Nauki dotyczące konieczności zmian w statutach i zgłoszeniach do ewidencji przez niepubliczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe oraz niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

19 września 2022

Zapowiedzi o wprowadzeniu zdalnego nauczania z powodu wzrostu cen energii, braku opału są bezzasadne – stanowisko Ministerstwa Edukacji i Nauki

Wprowadzenie od 1 września 2022 r. przepisów umożliwiających przejście na naukę zdalną w sytuacji zagrożenia zdrowia i bezpieczeństwa uczniów z powodów nadzwyczajnych np. wichury, zalania szkoły, nie stanowi podstaw do rezygnacji z realizacji zadań własnych gminy, w szczególności z organizacji zaopatrzenia w ciepło jakiejkolwiek placówki edukacyjnej na obszarze gminy. Przepisy o możliwości zawieszenia zajęć na czas […]

9 września 2022

Piątka z narodowych – projekt edukacyjny i konkurs Narodowego Centrum Kultury

Narodowe Centrum Kultury w Warszawie zaprasza do udziału w projekcie edukacyjnym Piątka z narodowych. Celem projektu jest poszerzenie świadomości na temat tańców narodowych oraz poznanie podstawowych kroków i figur oraz strojów i zwyczajów. Narodowe Centrum Kultury ogłasza także nabór do udziału w I edycji Ogólnopolskiego Konkursu Piątka z narodowych, kierowanego do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych. […]

2 września 2022

Co nowego w roku szkolnym 2022/2023?

Wprowadzenie nowego przedmiotu historia i teraźniejszość, zmiany w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa, uproszczenie procedury awansu zawodowego, nowe zawody w szkolnictwie branżowym, zwiększenie liczby specjalistów w szkołach – to tylko niektóre zmiany, które zaczną obowiązywać od 1 września. W nowym roku szkolnym 2022/2023 będą także kontynuowane najważniejsze programy i przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki. Zostanie również […]