11 kwietnia 2018

Protokoły kontroli 2018 – delegatura w Sosnowcu


Szkola Podstawowa nr 1 w Bieruniu

DK SO.5532..47.2018 Przedszkole Miejskie 38 w Sosnowcu
DK SO.5532.19.2018 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 1 w Sosnowcu
DK SO.5532.21.2018.Przedszkole nr 6 w Mysłowicach
DK SO.5532.50.2018 Szkoła Podstawowa Psary
DK SO.5532.61.2018 Przedszkole Miejskie nr 5 w Będzinie
DK SO.5532.62.2018 Przedszkole nr 19 w Dąbrowie Górniczej
DK SO.5532.63.2018 Przedszkole nr 16 w Dąbrowie Górniczej
DK SO.5532.65.2018 Szkoła Podstawowa Rudniki
DK SO.5533.1.57.2018 II Liceum Ogólnokształcące w Będzinie

DK SO 5533.2.69.2018 Przedszkole Miejskie nr 2 Sosnowiec
DK SO.5532.16.2018 Przedszkole nr 8 Myslowice
DK SO.5532.2.104.2018 Szkoła Podstawowa 26 DG
DK SO.5532.31.2018 Publiczne Przedszkole 10 Czeladz
DK SO.5532.34.2018 Szkoła Podstawowa 14 Myslowice protokol
DK SO.5532.35.2018 Szkoła Podstawowa 4 Myslowice protokol
DK SO.5532.36.2018 Przedszkole Miejskie 4 Bedzin protokol
DK SO.5532.40.2018 Szkoła Podstawowa12 Jaworzno
DK SO.5532.44.2018 Przedszkole Miejskie nr 1 Bedzin
DK SO.5532.45.2018 Przedszkole Miejskie nr 19 Sosnowiec
DK SO.5532.46.2018 Przedszkole 16 Myslowice
DK SO.5532.51.2018 Przedszkole nr 6 w Zawierciu
DK SO.5532.52.2018 Przedszkole nr 8 w Zawierciu
DK SO.5532.59.2018 Szkoła Podstawowa nr 2 w Sławkowie
DK SO.5532.60.2018 Szkoła Podstawowa Wyysoka Lazy
DK SO.5532.64.2018 Szkoła Podstawowa Ryczow
DK SO.5533.1.42.2018 Szkoła Podstawowa 39 SOSNOWIEC
DK SO.5533.1.46.2018 Przedszkole 30 Sosnowiec protokol doraznej
DK SO.5533.1.48.2018 Szkoła Podstawowa 46 Sosnowiec protokol doraznej
DK SO.5533.1.49.2018 Szkoła Podstawowa 1 Pilica
DK SO.5533.1.56.2018 Zezspół Szkół w Łazach
DK SO.5533.1.59.2018 Szkoła Podstawowa 4 Zawiercie protokol doraznej
DK SO.5533.2.106.2018 Przedszkole Miejskie nr 28 Sosnowiec
DK SO.5533.2.108.2018 Szkoła Podstawowa Wojkowice Koscielne
DK SO.5533.2.111.2018 CKU UBILEX Myslowice
DK SO.5533.2.114.2018 Szkoła Podstawowa 20 Jaworzno protokol doraznej
DK SO.5533.2.115.2018 Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 Dabrowa Gornicza
DK SO.5533.2.117.2018 Szkoła Podstawowa nr 20 w Jaworznie protokol doraznej
DK SO.5533.2.14.2018 Centrum Edukacji Copernicus Jaworzno
DK SO.5533.2.2.2018 Przedszkole Miejskie nr 18 Sosnowiec
DK SO.5533.2.42.2018 Przedszle Miejskie nr 14 w Sosnowcu
DK SO.5533.2.80.2018 Przedszkole nr 3 Zawiercie
DK SO.5533.2.96.2018 Szkoła Podstawowa 1 Szczekociny

DK SO.5532.30.2018 planowa Szkoła Podstawowa Toporowice
DK SO.5533.2.100.2018 Szkoła Podstawowa nr 12 w Sosnowcu. pdf
DK SO.5533.2.6.2018 Przedszkole nr 25 w Sosnowcu
Szkoła Podstawowa 1 Zawiercie DK SO. 5532.49.2018
Szkoła Podstawowa 4 Zawiercie DK SO. 5532.48.2018
DK SO.5532.39.2018 Przedszkole nr 4 Mysłowice
DK SO.5533.2.116.2018

DK SO.5532.32.2018 Szkoła Podstawowa 16 Sosnowiec protokol
DK SO.5532.33.2018 Szkoła Podstawowa 2 Jaworzno protokol
DK SO.5532.38.2018 Szkoła Podstawowa Wojkowice Koscielne
DK SO.5532.39.2018 Przedszkole nr 4 Myslowice
DK SO.5532.41.2018 protokol
DK SO.5532.54.2018 protokol
DK SO.5532.55.2018 protokol
DK SO.5532.56.2018 protokol

DK SO.5533.2.107.2018 NIDN Jawor Jaworzno protokol doraznej
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 2 Sosnowiec DK SO.5533.112.2018

DK SO.5533.1.38.2018 IV Liceum Ogólnokształcące Sosnowiec
DK SO.5533.1.43.2018 Szkoła Podstawowa 13 Sosnowiec
DK SO.5533.1.44.2018 Szkoła Podstawowa 3 Czeladź protokół kontroli do BIP
DK SO.5533.2.101.2018 ZSE Dąbrowa Górnicza
DK SO.5533.2.90.2018Szkoła Podstawowa nr 17 w Sosnowcu
DK SO.5533.2.93.2018 Technikum nr 2 w Będzinie
DK SO.5533.2.94.2018 Liceum Ogólnokształcące w Wojkowicach
DK SO.5533.2.95.2018 katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Sosnowcu
Poradnia Psychologiczno Pedagogicznej w Zawierciu
Przedszkole Miejskie nr 54 w Sosnowcu DK SO.5533.1.45.2018
Przedszkole Miejskie nr 20 w Sosnowcu, ul. Śliwki 38
Przedszkole nr 29 w Sosnowcu
Szkoła Podstawowa 22 w Sosnowcu

DK SO.5533.3.2018 Szkoła Podstawowa 4 Zawiercie protokół
KD Szkoła Podstawowa 27 Sosnowiec DK SO.5533.2.98.2018
Przedszkole Miejskie 47 Sosnowiec
Przedszkole Miejskie nr 47 w Sosnowcu
Szkoła Podstawowa 18 Sosnowiec
Szkoła Podstawowa Atena Sosnowiec
Szkoła Podstawowa nr 31 w ZSz.P nr 7 Dąbrowa Górnicza
Technikum nr 2 w Będzinie

DK SO.5533.1.32.2018 Szkoła Postawowa nr 13 w Sosnowcu
Przedszkole Miejskie 40 w Sosnowcu

DK SO.5533.2.83.2018 VII Liceum Ogólnokształcące w ZSO 14 w Sosnowcu
DK SO.5533.2.84.2018 Gimnazjum 24 w ZSO 14 w Sosnowcu
Technikum nr 3 CKZiU w Sosnowcu

DK SO.5532.25.2018 T w ZST U Będzin
DK SO.5532.26.2018 Szkoła Podstawowa 11 Będzin
DK SO.5533.1.28.2018 Szkoła Podstawowa 20 w Dąbrowie Górniczej
DK SO.5533.1.29.2018 Przedszkole Miejskie 47 Sosnowiec
DK SO.5533.2.2.2018 Przedszkole Miejskie 18 w Sosnowcu
DK SO.5533.2.42.2018 Przedszkole Miejskie 14 w Sosnowcu
DK SO.5533.2.72.2018 Gimnazium w Szczekocinach
DK SO.5533.2.73.2018 Szkoła Podstawowa 1 Szczekociny
DK SO.5533.2.77.2018 Medyczna Szkoła Policealna w Zawierciu

DK SO.5532.11.2018 Przedszkole nr 2 im. Kawalerow Orderu Usmiechu w Bedzinie
DK SO.5532.14.2018 Szkoła Podstawowa 2 w ZS w Wierbce
DK SO.5532.17.2018 G w Myslowicach ul. Mickiewicza 6 8
DK SO.5532.27.2018 Przedszkole Miejskie 31 Sosnowiec
DK SO.5532.6.2018 Protokol kontroli planowej
DK SO.5532.9.2018 Protokol kontroli planowej
DK SO.5533.1.24.2018 Techniczne Zaklady Naukowe w Dabrowie Gorniczej
DK SO.5533.1.26.2018 Protokol kontroli doraznej
DK SO.5533.2.71.2018 Publiczne Przedszkole 5 w Czeladzi
Gimnazjum z Oddz. Sportowymi w ZSS w Dabrowie Gorniczej, Chopina
Niepubliczne Gimnazjum Jezykowe Szkoly Otwartego Myslenia w Sosnowcu
DK SO.5532.13.2018 Szkoła Podstawowa4 Sosnowiec
DK SO.5532.7.2018 P w Dobieszowicach
DK SO.5532.8.2018 Przedszkole nr 1 Jaworzno

DK SO.5533.2.55.2018 Szkoła Podstawowa nr 1 Pilica
DK SO.5533.2.70.2018 Protokół kontroli doraźnej
Szkoła Podstawowa 6 Zawiercie DK SO.5533.2.75.2018

DK SO.5533.1.18.2018 Szkoła Podstawowa 39 w Sosnowcu
DK SO.5533.1.2.2018 Przedszkole Miejskie 44 w Sosnowcu
DK SO.5533.2.66.2018 Szkoła Podstawowa 4 Będzin
Katolicka Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Dąbrowa Górnicza
Przedszkole w Pilicy (2)
Szkoła Podstawowa 2 w Czeladzi (2)
DK SO.5532.1.2018 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Dąbrowie Górniczej
DK SO.5532.4.2018 Pow. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Będzinie
DK SO.5532.5.2018 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Jaworzno
DK SO.5533.1.17.2018 Przedszkole Miejskie 14 Sosnowiec
DK SO.5533.1.21.2018 Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 w Dąbrowie Górniczej

DK SO.5533.2.61.2018 Szkola Podstawowa nr 7 w Czeladzi,ul.Spacerowa 2.
Medyczna Szkola Policealna Torus Zawiercie
Przedszkole Miejskie 57 w Sosnowcu 5533.2.3.2018
Szkola Podstawowa w Przeczycach DK SO.5533.2.67.2018

DK-SO.5532.2.2018-Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna-Zawiercie
DK-SO.5533.2.61.2018-Szkola-Podstawowa-nr-7-w-Czeladzi,ul.Spacerowa-2.
II Liceum Ogólnokształcące w Zawierciu DK-SO.5533.1.19.2018
II Liceum Ogólnokształcące Zawiercie DK-SO.5533.1.20.2018
PM 22 Sosnowiec DK-SO.5533.2.56.2018 z
PM 31 w Sosnowcu DK-SO.5533.2.65.2018 z dn. 11.05.2018
PM 44 w Sosnowcu DK-SO.5533.2.43.2018
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Mysłowicach
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Zawiercie DK-SO.5533.2.57.2018
Protokół kd DK-SO.5533.1.22.2018
Przedszkole Miejskie nr 5 Będzin – DK-SO.5533.2.51.2018
Szkoła Podstawowa 1 Poręba
Szkoła Podstawowa 16 Mysłowice – DK-SO.5533.2.47.2018
Szkoła Podstawowa 3 Będzin – DK-SO.5533.2.54.2018
Szkoła Podstawowa 3 Czeladź DK-SO.5533.2.11.2018
Szkoła Podstawowa 3 w Czeladzi

Szkoła Podstawowa8 w Jaworznie
Szkoła Podstawowa Kroczyce
Technikum nr 5 w Zawierciu

Przedszkole Miejskie nr 5 Będzin – DK-SO.5533.2.51.2018
Przedszkole Miejskie nr 2 w Sosnowcu DK-SO.5533.2.34.2018
Przedszkole Miejskie nr 7 w Sosnowcu DK-SO.5533.2.33.2018
Przedszkole w Rogoźniku
Szkoła Podstawowa 1 w Czeladzi
Szkoła Podstawowa 16 Mysłowice – DK-SO.5533.2.47.2018
Szkoła Podstawowa 3 Będzin – DK-SO.5533.2.54.2018
Szkoła Podstawowa 3 w Czeladzi
Szkola Podstrwowa w Dabiu

IV Liceum Ogólnokształcące Sosnowiec
DK-SO.5533.1.13.2018-1
DK-SO.5533.2.12.2018
Sakola Podstau,owa nf g w Zawierciu
Szkoła Podstawowa Niegowonice
Szkoła Podstawowa NR 40 w Sosnowcu
Szkoła Podstawowa nr 7 w Czeladzi
Szkoła Podstawowa w Rogoźniku

DK-SO.5533.2.30.2018 – Przedszkole Miejskie nr 44 w Sosnowcu

DK-SO.5533.2.13.2018 – Szkoła Podstawowa w Rogoźniku

DK-SO.5533.1.15.2018 – Przedszkole nr 36 w Dąbrowie Górniczej

DK-SO.5533.2.37.2018 – Szkoła Podstawowa nr 9 w Zawierciu

DK-SO.5533.1.11.2018 – Szkoła Podstawowa Atena w Sosnowcu

DK-SO.5533.2.53.2018 – Szkoła Podstawowa nr 6 im. J. Słowackiego w Sosnowcu

DK-SO.5532.3.2018 – PPP w Mysłowicach

DK-SO.5533.2.63.2018 – Szkoła Podstawowa nr 8 im. Janusza Korczaka w Jaworznie

DK-SO.5533.1.19.2018 – II Liceum Ogólnokształcące im. H. Malczewskiej w Zawierciu