14 lutego 2018

Protokoły kontroli – 2018 – Wydział Nadzoru


Szkola Podstawowa nr 20 w ZSiPrzedszkole nr 2 w Katowicach
Szkola Podstawowa nr 22 z Oddzialami Integracyjnymi im. Rafala Pomorskiego w Tychach110419083705
Miejskie Przedszkole nr 41z OI w Katowicach
Miejskie Przedszkzole nr 67 z OI w Katowicach
Szkoła Podstawowa nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi im. Rafała Pomorskiego w Tychach

Szkoła Podstawowa nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi im. Rafała Pomorskiego w Tychach
III Liceum Ogolnoksztalcace im. Adama Mickiewicza w Katowicach
MDK w ZSiP nr 2 w Katowicach
Miejskie Przedszkole nr 87 w Katowicach
Niepubliczna Szkola Podstawowa z Oddzialami Integracyjnymi Nasza Szkola w Katowicach
Przedszkole Miejskie nr 3 w Swiętochłowicach
Przedszkole nr 1 w Bieruniu
Przedszkole nr 2 w Bieruniu
Przedszkole nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach
Szkola Podstawowa nr 2 w Chelmie Slaskim
Szkoła Podstawowa nr 3 w Świętochłowicach
Szkoła Podstawowa nr 4 w Lędzinach
Technikum TEB Eduk acja w Katowicach

Centrum Diagnostyki i Terapii IN CORPORE w Katowicach
Miejskie Przedszkole nr 91 z OI w Katowicach
Niepubliczna Szkola Policealna dla Doroslych AWANS w Katowicach protokol kontrola dorazna
protokol Szkola Podstawowa nr 4szkoła podstawowa nr 21nova poli0 z Oddzialami Integracyjnymi w Tychach WN.5532.41.2018
Protokol Szkoła Podstawowa Kobior
Przedszkole Miejskie nr 11 w Swietochlowicach
Przedszkole Miejskie nr 7 w Swietochlowicach. pdf
Przedszkole nr 14 im. Marii Montessori w Tychach
Przedszkole nr 18 im. Juliana Tuwima w Tychach
Szkola Podstawowa nr 27 w Katowicach
Szkola Podstawowa nr 35 zOI w Tychach
Szkola Podstawowa nr 38 w Katowicach
Szkola Podstawowa nr 58 w Katowicach. pdf
Technikum nr 5 Zespol Szkol nr 6 Tychy

Przedszkole nr 29 z OI w Tychach
Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19 w Tychach

VIII Liceum Ogólnokształcące w Katowicach

Przedszkole Niepubliczne SKRABLE w Katowicach
Szkoła Podstawowa nr 1 w Tychach
Szkoła Podstawowa nr 32 w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 2 w Katowicach
Szkoła Podstawowa nr 34 w Katowicach
Szkoła Podstawowa nr 8 w Katowicach
Szkoła Policealna SUKCES Katowice

I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Katowicach
II Liceum Ogólnokształcące w Świętochłowicach
Integracyjny Punkt Przedszkolny Kraina Rozwoju w Tychach
Szkoła Podstawowa nr 10 w Tychach
Szkoła Podstawowa nr 1 w Świętochłowicach
Szkoła Podstawowa nr 12 w Zespole Szkół i Placówek nr 1 w Katowicach
Szkoła Podstawowa nr 13 w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 4 w Katowicach
Szkoła Podstawowa nr 17 w Tychach
Szkoła Podstawowa nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach
Szkoła Podstawowa nr 4 w Katowicach
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 w Świętochłowicach

Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Katowicach
Miejskie Przedszkole nr 12 w Katowicach
Niepubliczne Przedszkole Muzyczne w Tychach
Prywatna Szkoła Podstawowa Complex of Silesian School
Szkoła Podstawowa nr 19 w Świętochłowicach
Technikum nr 12 w ZSTiO nr 3 Katowice
Technikum nr 8 w Katowicach
WN.5533.1.43.2018 Szkoła Podstawowa 38 w Katowicach
Zaoczna Policealna Szkoła dla Dorosłych Cosinus PLus Katowice

Miejskie Przedszkole nr 49 w Katowicach

Branżowa Szkoła I Stopnia w Powiatowym Zespole Szkół w Bieruniu
Gimnazjum nr 2 w Świętochłowicach
Gimnazjum w Salezjańskim Zespole Szkół Publicznych D ON BOSKO w Świętochłowicach
Miejskie Przedszkole nr 51 w Katowicach
Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Katowicach
Szkoła Podstawowa Dla Dorosłych Effekt w Katowicach
Szkoła Podstawowa nr 3 w Lędzinach
Szkoła Podstawowa nr 7 Specjalna w Katowicach
Szkoła Policealna Aktywizacji Zawodowej Żak w Katowica ch
WN.5532.23.2018 XVIII Liceurn Ogolnoksz talcqce w Katowicach

Miejskie Przedszkole nr 78 w Katowicach
Miejskie Przedszkole nr 93 w Katowicach
Palac Mlodziezy w Katowicach 18,19.06.2018
Szkola Podstawowa nr 18 w ZSzkoła Podstawowa nr 1w Katowicach
Szkola Podstawowa nr 56 w Katowicach
Szkola Podstawowa nr 9 w ZSzkoła Podstawowa nr 1 w Tychach
V Liceum Ogolnoksztalcace w Katowicach
XX Liceum Ogolnoksztalcace w ZSzkoła Podstawowa dla Dzieci Niesly szacych i Slabo Slyszacych w Katowicach

Miejskie przedszkole nr 55 w ZSiP nr 1 w Katowicach
Miejskie Przedszkole nr 35 Katowice
Miejskie Przedszkole nr 67 z OI w Katowicach
Miejskie Przedszkole nr 88 Katowice
Miejskie Przedszkole nr 94 Katowice
Szkoła Podstawowa nr 64 w Katowice 3
Szkoła Policealna SUKCES w Katowicach 1
Szkoła Podstawowa nr 48 w Katowicach
Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów im. Matki Bożej w Katowicach 1

Liceum Ogólnokształcące dla Dorodłych EFFEKT w Katowicach
Niepubliczne Przedszkole Dziecięcy Ogród M ożliwości w Katowicach
Niepubliczne Przedszkole z OI Bajkowa Kraina w Katowicach
Szkoła Policealna dla Młodzieży EFFEKT w Katowicach
Protokół kontroli Pałac Młodzieży
Przedszkole Miejskie nr 13 w Świętochłowicach
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 10 w Świętochłowicach
Policealna Szkola TEB Edukacja w Katowicach
protokol-kontroli-doraznej-WN.5533.2.2018-IV-Liceum Ogólnokształcące-Katowice
Szkoła Podstawowa 21 Katowice
Szkoła Podstawowa 58 Katowice
Szkola Podstawowa Specjalna w Zespole Szkolno-Przedszkolnym dla Dzieci Niesłysz4cych i Slabo Słyszących w Katowicach
Szkoła Podstawowa dla Dzieci Chorych w Katowicach
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana II Sobieskiego w Świętochłowicach

MDK 1 Tychy protokół
Miejskie Przedszkole nr 1 w Katowicach
Szkoła Podstawowa nr 5 w Katowicach

Miejskie Przedszkole 17 w Katowicach WN.5533.2.45.2018
Miejskie Przedszkole 4 w Katowicach WN.5533.2.43.2018
Miejskie Przedszkole nr 88 w Katowicach
Poradnia Psych-Peda nr 3 w Katowicach
protokół GoWorkPl Katowice
Publiczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Św Jagwigi w Katowicach
Spoleczne Liceum Ogólnokształcące im. W. Korfantego w Katowicach
Społeczne Szkoła Podstawowa w Katowicach
Szkoła Podstawowa nr 27 w Katowicach-1
Technikum nr 4 ZS nr 5 Tychy
Technikum TEB Edukacja w Katowicach

Gminne Przedszkole nr 1 w Chelmie Slaskim
Medyczna Szkola Policealna dla Doroslych EFFEKT w Katowicach
Szkoła Podstawowa 17 w Tychach kontrola-dorazna

Nova Policealna Szkoła Zawodowa w Katowicach
Nowa Policealna Szkoła Medyczna w Katowicach
Szkoła Podstawowa_51 z OI_w_Katowicach
Szkoła Podstawowa nr 32 w ZSzkoła Podstawowa nr 2 w Katowicach
Szkoła Podstawowa nr 45 w Katowicach
Technikum nr 4 w Katowicach

Centrum Szkolenia Nauczycieli Economicus w Katowicach
Instytut Studiow Podyplomowych w Tychach
IV Liceum Ogólnokształcące w ZS w Tychach
Liceum Ogólnokształcące_TEB_Edukacja_dla_Dorosłych_w_Tychach
Miejskie Przedszkole nr 14 w Katowicach
Miejskie Przedszkole nr 2 w Katowicach
Miejskie Przedszkole nr 30 w Katowicach
Miejskie Przedszkole nr 49 w Katowicach
Miejskie Przedszkole nr 61 w Katowicach
Miejskie Przedszkole nr 66 w Katowicach
Miejskie Przedszkole nr 67 w Katowicach
Miejskie Przedszkole nr 73 w Katowicach
Miejskie Przedszkole nr 74 w Katowicach
Miejskie Przedszkole _nr_36_w_Katowicach
Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli w Katowicach
Niepubliczne Technikum Kolejowe Szkoły Kolejowe w Tychach.PDF
Niepubl_Szkoła Podstawowa_z_OI_NASZA_SZKOŁA_w_Katowicach. pdf. pdf. pdf
NODN Unikids
PRO-INWEST W Katowicach
Przedszkole nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach
Przedszkole nr 17 w Tychach (2)
Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I Stopnia w Katowicach
Szkoła Podstawowa 10 w Katowicach sc
Szkoła Podstawowa 11 w Katowicach
Szkoła Podstawowa Dla Dorosłych w Tychach ZDZ w Katowicach
Szkoła Podstawowa nr 12 w ZSiP nr 1 w Katowicach
Szkoła Podstawowa nr 45 w Katowicach
Szkoła Podstawowa nr 53 w Katowicach
Szkoła Podstawowa nr 62 w Katowicach
Szkoła Podstawowa nr 67 z OI im. KEN w Katowicach-1
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna w Katowicach
Szkoła Podstawowa_Mistrzostwa_Sportowego_w_Katowicach
Szkoła Podstawowa nr 2 w Katowicach
Szkoła Policealna SUKCES w Katowicach
Szkoła_Policealna Aktywizacj _Zawodowej ZAK w Katowicach
Technikum Lotnicze Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
Technikum nr 20 dla Niesłyszączych i Słabosłyszących w ZS nr 1 w
VI Liceum Ogólnokształcące w Katowicach
Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe-Technikum nr 17 w Katowicach

XV Liceum Ogólnokształcące w Katowicach
Miejskie Przedszkole  nr 22 w Katowicach