31 grudnia 2018

Protokoły kontroli – 2018 – Delegatura w Częstochowie


Szkola Podstawowa w Kucharach
Szkoła Podstawowa Czarny Las
Szkoła Podstawowa Jaworznik. pdf
Szkoła Podstawowa Laziec. pdf
Szkoła Podstawowa Stary Broniszew. pdf
Szkoła Podstawowa z OI nr 17 Czestochowa. pdf
Szkoła Podstawowa Zarki. pdf
Szkoła Podstawowa Zawada, gm. Zarki. pdf
Szkola Podstawowa w Borze Zajacinskim
Szkola Podstawowa w Iwanowicach Duzych
Szkola Podstawowa w Kalei
Szkola Podstawowa w Rebielicach Krolewskich
Szkola Podstawowa w Zlochowicach

P w St. Cykarzewie
Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Prryjaciól Szkoła Katolickich im. Dzieci Fatimskich w Rybnej

Instytut Ksztalcenia i Doskonalenia Zawodowego Tower w Czestochowie
Liceum Ogólnokształcące Kozieglowy
Policealna Szkola dla Doroslych Cosinus Plus w Czestochowie
Przedszkole Olsztyn
SOW DdCh Czestochowa
Szkoła Podstawowa 2 Myszkow
Szkoła Podstawowa 8 Myszkow
Szkoła Podstawowa Biskupice
Szkoła Podstawowa Jamki Korzonek
Szkoła Podstawowa Lysiny
Szkoła Podstawowa Niegowa
Szkoła Podstawowa Szkoła PodstawowaSK Myslow

Przedszkole w Truskolasach
Przedszkole w Gorzyczkach 2
protokol Szkoła Podstawowa 48
protokol Szkoła Podstawowa Jastrzab
protokol Prz. Zarki Letnisko
Protokol Przedszkole w Lagiewnikach Malych
Przedszkole Gminne nr 4 z Oddzialami Integracyjnymi w Klobucku
Przedszkole Miejskie nr 6 w Lublincu
Szkola Podstawowa im. Dywizji J. H. Dabrowskiego w Kuznicy Starej
Szkola Podstawowa w Borowem

Szkoła Podstawowa w Żarkach Letnisku

Kat. Szkoła Podstawowa Specj.Szkoła Podstawowa w czestochowie
Miejskie Przedszkole nr 23 w Częstochowie
Przedszkole Miejskie nr 6 w Lublińcu
Przedszkole nr 20 Cz wa. pdf
Przedszkole Pod Dębem w Koszęcinie
Przedszkole Samorzadowe w Boronowie
Przedszkole Specjalne nr 1 Krzepice
Przedszkole w Hucie Starej B
Przedszkole w Kamienicy Polskiej
Przedszkole w Rzerzęczycach
Publiczne Przedszkole w Rększowicach
1330.179.2018 Liceum Ogólnokształcące im. W. Szymborskiej w Częstochowie ZDZ w KatowicachSzkoła Podstawowa w Lipiu

SOSW Lubliniec
SOW Częstochowa
Szkoła Podstawowa 2 Myszków
Szkoła Podstawowa 5 Myszków
Szkoła Podstawowa im. W. Szafera w Żarkach
Szkoła Podstawowa Szkoła PodstawowaSK Mysłów
Szkoła Podstawowa w Drogomyślu
Szkoła PodstawowaS 23 Częstochowa
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Lublińcu
Szkoła Podstawowa nr 20 w Częstochowie
Szkoła Podstawowa w Brzyszowie
Szkoła Podstawowa w Kucharach
Szkoła Podstawowa w Lubszy
Szkoła Podstawowa w Opatowie
Szkoła Podstawowa w ZS P w Sadowie
Technikum nr 5 w TZN im. gen. W. Sikorskiego w Częstochowie
VI Liceum Ogólnokształcące im. J. Dąbrowskiego w Częstochowie (1)
VI Liceum Ogólnokształcące im. J. Dąbrowskiego w Częstochowie

Bursa Miejska w Częstochowie
DK CZ.5533.139.2018 Przedszkole Huta Stara B
IV Liceum Ogólnokształcące w Częstochowie
Liceum Ogólnokształcące im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie
Miejskie Przedszkole 22 w Częstochowie
Przedszkole w Więckach
Przedszkole w Zawadach
Pedagogiczna nr 2 w Zespole Poradni w Czestochowie
Policealna Szkoła dla Dorosłych Cosinus Plus
Poradnia Psychologiczno PedagogicznaP w Lublińcu
Przedszkole w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Kochcicach
Przedszkole w ZS P w Rusinowicach rekontrola
Miejskie Przedszkole 31 w Częstochowie
Szkoła Podstawowa nr 1w Kłobucku
Szkoła Podstawowa Przyrów
Szkoła Podstawowa w Miedźnie
Szkoła Podstawowa w Więckach
Szkoła Podstawowa w Zawadach
Szkoła Podstawowa w ZSzkoła Podstawowa Lubojna KD
Szkoła Podstawowa w Przystajni
Szkoła Podstawowa nr 14 w Częstochowie. pdf
Szkoła Podstawowa nr 1 w Blachowni
Szkoła Podstawowa nr 20 w Częstochowie
Szkoła Podstawowa w Strzebiniu rekontrola
Szkoła Podstawowa w ZS P w Rusinowicach rekontrola
Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu
Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Cosinus Plus w Częstochowie

DK CZ.5533.1.20.2018 Szkoła Podstawowa 1 w Koniecpolu
Przedszkole w Łobodnie
PRZ Huta Stara B
Przedszkole Prywatne Krzyś w Boronowie

Atut Lider Kształcenia Policealna Szkoła Medyczna w Częstochowie
DK CZ.5533.1.12.2018 Szkoła Podstawowa w Lgoczance
DK SO.5533.2.82.2018 Szkoła Podstawowa Boguchwałowice
IX Liceum Ogólnokształcące im. C.K.Norwida w Częstochowie
Miejskie Przedszkole 23 w Częstochowie
Szkoła Podstawowa nr 28 w ZSS nr 28 w Cz wie
Szkoła Podstawowa nr 5 w Myszkowie
Szkoła Podstawowa nr 6 w Myszkowie
Szkoła Podstawowa nr 8 w ZS P nr 4 w Myszkowie
Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Kochanowicach
Szkoła Podstawowa w Gorzyczkach
Szkoła Podstawowa w Borowem
Szkoła Specjalna Przysposobiająca do Pracy nr 5 w Zespole nr 28 w Czestochowie
Technikum nr 1 w ZS nr 1 w Myszkowie

5533.2.74.2018 Niepubliczne Przedszkole Hocki Klocki
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 7 w Zespole Szkół Mechaniczno Elektrycznych im. K. Pułaskiego w Częstochowie
DK CZ.5533.2.26.2018 Szkoła Podstawowa w Słowiku
Gimnazjum w Lelowie
Gimnazjum nr 7 w Częstochowie
Gminne Przedszkole w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Kruszynie
IV Liceum Ogólnokształcące w Częstochowie
Przedszkole nr 2 w Koniecpolu
Szkoła Podstawowa 27 w Częstochowie
Szkoła Podstawowa 41 w Czestochowie
Szkoła Podstawowa Czarny Las
Szkoła Podstawowa w Przybynowie
Szkoła Podstawowa 9 w częstochowie
Szkoła Podstawowa Fundacji Elementarz w Jackowie
Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Lgocie Małej
Technikum nr 4 w Zespole Szkół im. gen. Władysława Andersa w Częstochowie

5532.17.2018 VIII Liceum Ogólnokształcące w Czestochowie
Branzowa Szkola I stopnia nr 7 w Zespole Szkol Mechaniczno Elektrycznych im. K. Pulaskiego w Czestochowie
DK CZ.5332.13.2018 Szkoła Podstawowa 15 Czestochowa
DK CZ.5532.24.2018 Szkoła Podstawowa 13 Czestochowa
DK CZ.5533.2.86.2018 Szkoła Podstawowa 29 Czestochowa
DK CZ.5533.2.99.2018 Szkoła Podstawowa 29 Czestochowa
DK SO.5532.28.2018 Szkoła Podstawowa nr 6 w Sosnowcu
Gminne Przedszkole Publiczne w Przystajni pdf
Miejskie Przedszkole 21 Czestochowa
Miejskie Przedszkole nr 8 Częstochowa
Miejskie Przedszkole2 Montessori w Czestochowie
Osrodek Doskonalenia Nauczycieli ,,WOM w Czestochowie
Osrodek Doskonalenia Nauczycieli ,WOM w Czestochowie
P w ZSzkoła Podstawowa w Lelowie
Protokol Szkoła Podstawowa 8 Myszkow
Przedszkole Miejskie nr 1 w Lublincu pdf
Przedszkole w Zespole Szkolno Przedszkolnym im. Janusza Korczaka w Kochcicach
Przedszkole w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Lisowicach protokol
skan Szkoła Podstawowa 11
Szkoła Podstawowa 31 w Czestochowie
Szkoła Podstawowa Mstow
Szkoła Podstawowa nr 27 w Czestochowie
Szkoła Podstawowa w MOW Krzepice
Szkoła Podstawowa w Wielkowiecku
Szkoła Podstawowa w Zarkach
Szkoła Podstawowa w ZSzkoła Podstawowa w Lelowie
Specjalny Osrodek Wychowawczy Dom dla Clopcow Czestochowa
Szkola Podstawowa im. G. Piramowicza w Klomnicach
Szkola Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Opatowie pdf
Szkola Podstawowa im. T. Kosciuszki w Pankach pdf
Technikum nr 4 w Zespole Szkol im. gen. Wladyslawa Andersa w Czestochowie

Liceum Ogólnokształcące Akademos
Szkoła Podstawowa nr 1 w Kłobucku
Szkoła Podstawowa w Mokrej
Szkoła Finansów w Częstochowie
T nr 1 w ZS nr 1 w Myszkowie
Szkoła Podstawowa nr 1 w Koniecpolu DK CZ.5533.2.97.2018
IV Liceum Ogólnokształcące w Czestochowie

Centrum Dokształcania i Doskonalenia Nauczycieli przy Akademii Polonijnej
Szkoła Podstawowa 21 Częstochowa
Scan – Przedszkole w ZS-P w Rusinowicach
Scan – Szkoła Podstawowa ZS-P w Rusinowicach
Scan Szkoła Podstawowa im. J.Ligonia w Strzebiniu
Skan – Szkoła Podstawowa im. J. Ligonia w Strzebiniu
Skan Przedszkole w Strzebiniu
SOSW w Lublińcu
SOSW w Lublińcu Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 2
Szkoła Podstawowa nr 1 w Blachowni
Szkoła Podstawowa nr 1 w Myszkowie
Szkoła Podstawowa w Lusławicach
Szkoła Podstawowa w Woli Mokrzeskiej
Szkoła Podstawowa Żarki
Technikum nr 2 w Kłobucku

GP w Widzowie
III Liceum Ogólnokształcące w CKZiU w Lublińcu.PDF
P w Więckach
Powiatowa Poradnia psychologiczno – Pedagogiczna w Kłobucku
Poradnia Psychologiczno PedagogicznaP w Lublińcu DK-CZ.5532.2.2018
protokół Szkoła Podstawowa Biskupice
Protokół PRZ WRZOSOWA
Przedszkole Prywatne z Oddziałami Integracyjnymi Krzyś w Boronowie
Szkoła Podstawowa w Więckach
Szkoła Podstawowa w Zalesicach
Szkoła Policealna Pikar w Częstochowie.PDF
Technikum im, W. Srymborskiej w Czgstochowie
ZPoradnia Psychologiczno Pedagogiczna CIZ w Częstochowie.PDF

IV Liceum Ogólnokształcące w Częstochowie.PDF
Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych STM.PDF
P w Olsztynie
Policealna Szkola Medyczna STM rv Czgstochowie.PDF
Policealna Szkola TEB Edukacja w Czgstochowie.PDF
Poradnia Psychologiczno PedagogicznaP nr 1 w ZPoradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Częstochowie
protokol Szkoła Podstawowa Koniecpol
protokol Szkoła Podstawowa Krasice
protokół Szkoła Podstawowa Brzyszów
Szkoła Podstawowa nr 7 w Częstochowie
Szkoła Podstawowa w Turowie
Szkoła Podstawowa w Zrębicach
Technikum TEB Eduhacja w Czgstochorvie,.PDF

Szkoła Podstawowa nr 29 w Częstochowie

Branżowa Szkoła  I Stopnia nr 6 w Częstochowie
DK-CZ.5533.2.2018 Szkoła Podstawowa Choroń
Kontrola doraźna – Szkoła Podstawowa w Kośmidrach
Liceum Ogólnokształcące SMS w Częstochowie
Miejskie Przedszkole nr 67 z OI w Katowicach
Niep. Szkoła Podstawowa Spec. PINOKIO w Częstochowie (1)
Niep. Szkoła Podstawowa Spec. PINOKIO w Częstochowie
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna-P w Myszkowie
Poradnia Psychologiczno PedagogicznaP w Częstochowie (1)
Poradnia Psychologiczno PedagogicznaP w Częstochowie (2)
Poradnia Psychologiczno PedagogicznaP w Częstochowie
Poradnia Psychologiczno PedagogicznaP w Lublińcu DK-CZ.5532.2.2018
skan prot Przedszole nr 2 Blachownia II 2018
skan protokołu Miejskie Przedszkole 44
skan Szkoła Podstawowa w Aleksandrowie
Szkoła Podstawowa 30 Częstochowa
Szkoła Podstawowa nr 2 w Lublińcu
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Lublińcu
Szkoła Podstawowa w Gniazdowie
Szkoła Podstawowa w Mokrej
Szkoła Podstawowa w Starym Broniszewie
Szkoła Podstawowa w ZS-P w Przyrowie
Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu Pierwszym
Szkoła Mistrzostwa Sportowego NOBITO

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna-P w Kłobucku
Przedszkole w ZS-P w Ciasnej
Szkoła Podstawowa nr 3 w Lublińcu.
ZSzkoła Podstawowa w Lisowicach

IV Liceum Ogólnokształcące w Częstochowie.PDF
Przedszkole Samorządowe w ZPO w Lisowie
Samorządowe Przedszkole w ZPO w Herbach
Szkoła Podstawowa nr 21 w Częstochowie
Szkoła Podstawowa nr 31 w Częstochowie
Szkoła Podstawowa nr 38 w Częstochowie
Szkoła Podstawowa nr 39 w Częstochowie
Szkoła Podstawowa w ZPO w Herbach
Przedszkole-w-Pawonkowie
Szkoła Podstawowa w Rębielicach Szlacheckich

Przedszkole-w-Gwozdzianach
Szkoła Podstawowa-nr-8-w-Czestochowie
Szkoła Podstawowa-w-Gwozdzianach
Szkoła Podstawowa-w-Jaworzniku
Szkoła Podstawowa-w-Lubszy
Szkoła Podstawowa-w-Psarach
Szkoła Podstawowa-w-Starym-Kocinie

IV LO w Częstochowie
Branżowa Szkoła I stopnia nr 12 w CKZiU w Częstochowie


Gimnazjum w Żarkach
Miejskie Przedszkole nr 20 w Częstochowie
Szkoła Podstawowa w Jaworzniku