14 lutego 2018

Protokoły kontroli – 2018 – delegatura w Rybniku

 

Szkoła Podstawowa nr 7 w ZSP nr 2 Racibórz
Gimnazjum nr 4 w Jastrzebiu Zdroju (2)
Gimnazjum nr 4 w Jastrzebiu Zdroju
Gimnazjum nr 6 w Jastrzebiu Zdroju
I Liceum Ogólnokształcące w Zorach
Przedszkole nr 4 w Jastrzebiu Zdroju
Protokol G 6 w Rybniku (1)
Protokol G 6 w Rybniku
Protokol Przedszkole 17 Raciborz
Protokol Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Raciborz II
Protokol Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Raciborz
Protokol Szkoła Podstawowa 11 w Mikolowie
Protokol Szkoła Podstawowa 15 w Wodzislaw Sl.
Protokol Szkoła Podstawowa 28 w Wodzislawiu Sl.
Protokol Szkoła Podstawowa 3 Raciborz
Protokol Szkoła Podstawowa 8 Raciborz
Protokol Szkoła Podstawowa nr 1 w Mikolowie
Protokol Szkoła Podstawowa nr 18 w Rybniku
Protokol Szkoła Podstawowa nr 4 w Mikolowie
Protokol Szkoła Podstawowa nr 5 w Wodzislawiu Slaskim
Protokol Szkoła Podstawowa w Jankowicach
Protokol w Szkoła Podstawowa nr 2 w Rybniku
Protokol w Szkoła Podstawowa w Zawadzie Ksiazecej
protokol w Szkoła Podstawowa w ZSzkoła Podstawowa Pawlow. PDF
Protokol Niepublicznej Szkoly Mistrzostwa Sportowego w Zorach
Protokol Szkoła Podstawowa nr 13 Mistrzostwa Sportowego w Zorach II
Protokol Szkoła Podstawowa nr 13 Mistrzostwa Sportowego w Zorach
Protokol Szkoła Podstawowa nr 5 w Wodzislawiu Slaskim
Protokol Szkoła Podstawowa w Jejkowicach
protokol z Przedszkola w ZSzkoła Podstawowa w Brzeznicy. PDF
protokol z Przedszkola w ZSzkoła Podstawowa w Gorkach Slaskich. PDF
protokol z Przedszkola w ZSzkoła Podstawowa w Kobyli. PDF
protokol z Szkoła Podstawowa w ZSzkoła Podstawowa w Samborowicach. PDF
Przedszkole Publiczne w Laziskach
skan prot Szkoła Podstawowa Stanowice
Szkoła Podstawowa 1 Raciborz.z Oddz. Integr
Szkoła Podstawowa 10 w Wodzislawiu Sl
Szkoła Podstawowa 15 w Zorach
Szkoła Podstawowa nr 8 w Rybniku (1)
Szkoła Podstawowa specj1 w ZPSWR w Wodzislawiu Sl
Szkola Podstawowa nr 3 w Jastrzebiu Zdroju
Technikum nr 1 w PCKZiU w Wodzislawiu Slaskim
Technikum TEB Edukacja w Jastrzebiu Zdroju

Przedszkole nr 4 w Jastrzębiu Zdroju
Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Sloneczna Kraina w Jastrzebiu Zdroju
Przedszkole nr 5 w Zorach (1)
Przedszkole nr 5 w Zorach
Przedszkole nr 6 w Mikolowie
Szkoła Podstawowa 9 w Orzeszu
Szkoła Podstawowa nr 2 Mistrzostwa Sportowego w Jastrzebiu Zd
Szkoła Podstawowa nr 4 w Radlinie (1)
Szkoła Podstawowa nr 4 w Radlinie
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 23 w Jastrzebiu Zdroju
Sportowa Szkola Podstawowa nr 2 w Radlinie
Szkola Podstawowa nr 24 w Rybniku
Szkoła Podstawowa spec w ZPSWR w Wodzislawiu Sl
Technikum Teb Edukacja w Rybniku

Szkoła Podstawowa 3 w Radlinie
Szkoła Podstawowa 34 w Rybniku (2)
Szkoła Podstawowa nr 1 w Rybniku (2)
Szkoła Podstawowa Stanowice
Szkoła Podstawowa w Pstrążnej
Szkoła Podstawowa w Pstrążnej
Szkoła Podstawowa w Zwonowicach

Akademicki Instytut Edukacji w Raciborzu
Instytut Promocji Ratownictwa w Raciborzu
P w Gołkowicach
P w Marklowicach
P w Rudach
Publiczne Przedszkole nr 1 w Rydułtowach (2)
Publiczne Przedszkole nr 1 w Wodzisławiu Śląskim
Punkt Przedszkolny Bukowy Dom w Wyrach
Szkoła Podstawowa 2 w Marklowicach
Szkoła Podstawowa nr 22 w Rybniku
Szkoła Podstawowa w Gaszowicach

Szkoła Podstawowa w Skrbeńsku
SP nr 28 w Rybniku
Publiczne Przedszkole w Radlinie
Szkoła Podstawowa nr 1 w Rybniku
Szkoła Podstawowa w Szczerbicach
Szkoła Podstawowa nr 21 w Rybniku
Szkola Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Jastrzebiu

Szkoła Podstawowa nr 13 w Żorach

Centrum Bezpieczeństwa Narodowego w Raciborzu

P nr 2 w Świerklanach
P nr 2 w Kuźni Raciborskiej
Protokół z kontroli doraźnej MOW w Kuźni Raciborskiej
Szkoła Podstawowa w Pawłowie. PDF
Technikum Specj. nr 5 w Raciborzu
Technikum nr 5 w Rybniku

Szkoła Podstawowa w Chałupkach
Szkoła Podstawowa w Skrbeńsku

I Liceum Ogólnokształcące w Jastrzębiu Zdroju
Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Centrum Logopedyczne w Jastrzębiu Zdroju
P nr 19 w Rybniku
P nr 2 w Kuźni Raciborskiej II
P nr 2 w Mikołowie
P nr 3 w Raciborzu
P nr 7 w Łaziskach Górnych
Publiczne Przedszkole nr 1 w Rydułtowach
Publiczne Przedszkole nr 6 w Wodzisławiu Śląskim
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Jastrzębiu Zdroju
Szkoła Podstawowa nr 13 w Żorach
Szkoła Podstawowa nr 24 w Rybniku (2)
Szkoła Podstawowa nr 26 w Rybniku
Szkoła Podstawowa nr 3 w Wodzisławiu Śląskim. PDF
Szkoła Podstawowa nr 34 w Rybniku
Szkoła Podstawowa nr 5 w Jastrzębiu Zdroju
Przedszkole nr 26 w Rybniku

Szkoła Podstawowa nr 18 w Rybniku
Szkoła Podstawowa nr 2 Łaziskach Górnych
Szkoła Podstawowa nr 3 w Łaziskach Górnych
Szkoła Podstawowa Specj. ZPS W R w Wodzisławiu Śląskim
Szkoła Podstawowa nr 15 w Raciborzu
Szkoła Podstawowa nr 3 w Raciborzu
Szkoła Podstawowa Specj. ZPS W R w Wodzisławiu Śląskim
Szkoła Podstawowa w Krostoszowicach

Branżowa szkoła I Stopnia w Zespole nr 6 w Rybniku
Przedszkole nr 15 w Jastrzębiu Zdroju
Przedszkole nr 16 w Jastrzębiu Zdroju
Przedszkole nr 2 w Kuźni Raciborskiej
Przedszkole nr 20 w Raciborzu
Przedszkole nr 23 w Żorach
Przedszkole nr 24 w Jastrzębiu Zdroju
Przedszkole nr 8 w Mikołowie
Przedszkole nr 9 w Mikołowie
Przedszkole nr 9 w Rybniku
Szkoła Podstawowa nr 6 w Żorach
Szkoła Podstawowa nr 2 w Łaziskach Górnych
Szkoła Podstawowa nr 27 w Rybniku
Szkoła Podstawowa nr 3 w Mikołowie
Szkoła Podstawowa nr 3 w Łaziskach Górnych
Szkoła Podstawowa nr 5 w Łaziskach Górnych
Szkoła Podstawowa nr 7 w Mikołowie
Szkoła Podstawowa w Godowie
Szkoła Podstawowa w Nędzy
PP w Adamowicach
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Zorach
Szkoła Podstawowa nr 3 w Zorach

Szkoła Podstawowa nr 15 w Rybniku

Przedszkole nr 7 w Łaziskach Górnych
Gminne Przedszkole w Gostyni
Szkoła Podstawowa nr 17 w Żorach
Szkoła Podstawowa nr 2 w Rybniku3
Szkoła Podstawowa-nr-12-w-Rybniku
Szkoła Podstawowa-nr-2-Specjalna-w-Mikolowie
Szkoła Podstawowa-nr-2-w-Rybniku
Szkoła Podstawowa-w-Grzegorzowicach
Szkoła Podstawowa-w-Rogowie
Sportowa-Szkola-Podstawowa-nr-2-w-Radlinie
Przedszkole nr 24 z Oddziałami Integracyjnym i Specjalnym w Raciborzu
Pol. Szkoła Masażu Eduk. Innow. w Wodzisławiu Śląskim
Szkoła Podstawowa nr 1 Specjalna w Mikołowie
Szkoła Pol. dla D. TEB Eduk. w Żorach

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 4 Specjalna w Jastrzębiu-Zdroju.PDF
Liceum Ogólnokształcące w Rydułtowach
P w Jankowicach
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czerwionce-Leszczynach.PDF
Szkoła Podstawowa nr 33 w Rybniku
Szkoła Podstawowa Specjalna w Czerwionce-Leszczynach.PDF

I Liceum Ogólnokształcące z Oddz. Dwuj. w Żorach
KPN ZSS w Rydułtowach
Liceum Ogólnokształcące dla D w Raciborzu
NSzkoła PodstawowaSpecj. UMIEM-RACIBÓRZ w Raciborzu
P nr 26 w Raciborzu
P nr 9 w Raciborzu
PP-P w Mikołowie
Szkoła Podstawowa nr 21 w Jastrzębiu-Zdroju
Szkoła Podstawowa nr 24 w Rybniku
Szkoła Podstawowa nr 27 w Rybniku
Szkoła Podstawowa nr 29 w Rybniku
Szkoła Podstawowa nr 4 w Radlinie
Szkoła Podstawowa nr 4 w Rydułtowach – skan
Szkoła Podstawowa w Babicach
Szkoła Podstawowa w Gołkowicach
Szkoła Podstawowa w Górkach Śląskich
Szkoła Podstawowa w Krowiarkach
Szkoła Podstawowa w Pietrowicach Wielkich
Szkoła Podstawowa w Rudniku
Szkoła Pol. dla D C.N.i B. ŻAK w Raciborzu
Szkoła Pol. dla D w Raciborzu
Szkoła Pol. TEB Edukacja w Raciborzu

Przedszkole nr 19 w Jastrzębiu-Zdroju
Przedszkole nr 5 w Mikołowie
Szkoła Podstawowa nr 8 w Mikołowie

P nr 3 w Rybniku
P nr 41 w Rybniku

Niepubliczne Przedszkole Mali Pasjonaci w Jastrzębiu Zdroju

Med.-Szkoła Policealna Województwa Śląskiego .nr 1-w Raciborzu
Niep. P Centrum Logopedycznego z Oddz.Integr.-i-Oddz.-Specj. w Jastrzębiu-Zdroju
Przedszkole nr 19 w Jastrzębiu-Zdroju
Przedszkole nr 25 Rybnik
Przedszkole nr 6 w Czerwionce Leszczynach
P nr 1 w Czerwionce – Leszczynach
Przedszkole -nr-10-w-Mikolowie
Przedszkole -nr-12-w-Mikolowie
Przedszkole nr-13-w-Rybniku
Przedszkole nr-15-w-Rybniku
Przedszkole -nr-19-w-Jastrzebiu-Zdroju
Przedszkole nr 2 w Radlinie
Szkoła Podstawowa nr 1 w Łaziskach Górnych
Szkoła Podstawowa nr 4 w Raciborzu
Szkoła Podstawowa nr 15 w Rybniku
Szkoła Podstawowa nr 2 Mistrz.Sport. w Jastrzębiu-Zdroju
Szkoła Podstawowa nr 29 w Rybniku,
Szkoła Podstawowa nr 9 w Wodzisławiu Śląskim
Szkoła Podstawowa w Jejkowicach akt

Terapeutyczny Punkt Przedszkolny przy CN w Rybniku